Sau khi bán

After sale

Chào mừng bạn tham khảo ý kiến ​​với chúng tôi, chúng tôi dịch vụ:

1. Giải pháp tốt nhất cho sản xuất của bạn.

2. Các bộ phận không thể đáp ứng bản vẽ, làm lại.

3. giao hàng nhanh chóng cho đơn đặt hàng khẩn cấp của bạn.

4. Các bộ phận mà chúng tôi không thể thực hiện, và khách hàng đã thanh toán, đổi trả.